Zawichost: Azbest usunięty. Radio Leliwa 16.01.2020r.

1 2
1 2

Władze Zawichostu podsumowują miniony rok. Jednym z działań, jakie udało się zrealizować, było usunięcie zalegającego azbestu.
 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z burmistrz Zawichostu Katarzyną Kondziołką>>>

Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej oraz nowotworów. W roku 1997 zakazano wprowadzania, produkcji oraz sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Burmistrz Katarzyna Kondziołka zapowiada, że odbiór azbestu będzie odbywał się co roku – w zależności od potrzeb mieszkańców remontujących swoje budynki.

Joanna Sarwa