W Zawichoście ma być lepsza woda – Radio Kielce 16.01.2020r

12 1
12 1

Jakość wody w gminie Zawichost ma się polepszyć. W tym roku rozpocznie się budowa nowej stacji ujęcia wody, która powstanie Dziurowie.

Jest to konieczne, ponieważ w ubiegłym roku upłynął termin warunkowego dopuszczenia do dalszej eksploatacji dwóch ujęć, z których obecnie korzysta gmina. Problemem wody pozyskiwanej z ujęć w Czyżowie i Wygodzie są często podniesione wartości żelaza. Z tego powodu trudniej wchodzi ona w reakcję z chlorem i pojawiają się w niej bakterie.

– Groziło nam, że około 60 proc. mieszkańców gminy zostanie pozbawionych wody pitnej. Sanepid zgodził się dać nam jeszcze jeden termin na rozwiązanie problemu z wodą do końca 2023 roku. Zobowiązałam się, że powstanie nowe ujęcie – powiedziała burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka.

– Budowa nowego ujęcia będzie kosztować 2,5 mln zł. Gmina ubiega się o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wyniesie niespełna 64 proc. Pozostałe środki będą pochodzić z kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To kredyt na preferencyjnych warunkach, 1,5 proc. w skali roku, rozłożony na 15 lat. Bez tych dwóch źródeł finansowania nie bylibyśmy w stanie wykonać tej inwestycji, ponieważ gmina jest zadłużona – dodała burmistrz Katarzyna Kondziołka.

W ramach inwestycji powstanie też ostatni odcinek kanalizacji w Zawichoście o długości 700 metrów oraz półkilometrowy odcinek sieci wodociągowej.

Zakończenie budowy jest planowane na 2021 rok.