Nowe świetlice w Zawichoście i Szczeglicach – Radio Leliwa 27.01.2020

m 15e32d6749f302
m 15e32d6749f302

Nowe świetlice wiejskie powstaną w Zawichoście i w Szczeglicach w gminie Bogoria. Środki na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorządowcy podpisali już umowy z zarządem województwa świętokrzyskiego.
W ramach naboru wpłynęły aż 54 wnioski z gmin, starających się o otrzymanie dofinansowania. Kryteria dostępu spełniło 25 z nich. Zaplanowanych środków zabrakło jednak i część projektów czekała na dodatkowe środki. Mówi marszałek Andrzej Bętkowski

Więcej na stronie leliwa.pl>>>