Informacja Burmistrza Zawichostu

3Herb Zawichostu
3Herb Zawichostu

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Zawichost otrzymała pozytywną decyzję dotyczącą utworzenia w naszym mieście pierwszego klubu dziecięcego, służącego do opieki nad dziećmi od 1 roku życia do 3 lat. Moją intencją jest wspieranie i pomoc rodzinom z małymi dziećmi, tak by mama czy tato nie musieli rezygnować z pracy, lub ponosić znacznych kosztów opieki nad swoim dzieckiem.

Dlatego zwracam się do Państwa, zainteresowanych tą formą pomocy, z prośbą o przesłanie na adres burmistrz@zawichost.pl do 31 stycznia, czyli  do piątku, odpowiedzi na poniższe zdania.

Ankieta dotycząca udziału w Programie Maluch

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Płeć i wiek dziecka:

Status na rynku pracy rodziców dziecka: /osoby pracujące, uczące się, bezrobotne, powracające na rynek pracy/

Mam nadzieję, że moja prośba spotka się z Państwa dużym odzewem. Tylko razem możemy działać na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy.

                                                                                  Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu