3Herb Zawichostu
News

Informacja Burmistrza Zawichostu

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Zawichost otrzymała pozytywną decyzję dotyczącą utworzenia w naszym mieście pierwszego klubu dziecięcego, służącego do opieki nad dziećmi od 1 roku życia do 3 lat. Moją intencją jest wspieranie i pomoc rodzinom z […]

3Herb Zawichostu 1
News

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. […]