Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

6
6

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. siatki, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach typu big bag powinni złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost deklaracje o ilości posiadanych odpadów. Jest to niezbędne, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem, co stanowi wymóg przy ubieganiu się o dofinansowanie przez gminę. Deklaracje dostępne są w załączniku do ogłoszenia oraz bezpośrednio w pokoju nr 17 w Urzędzie Miasta i  Gminy.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Zawichost dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Miasta I Gminę Zawichost w przypadku udziału w programie.

Deklaracje z załączoną klauzulą RODO należy składać do 30 listopada br. w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 w godzinach przyjmowania interesantów.

Deklaracja do pobrania>>>