Wspomnienie tragicznych wydarzeń – dzień likwidacji getta w Zawichoście.

1 5
1 5

Wspomnienie tragicznych wydarzeń – dzień likwidacji getta w Zawichoście.
Wczesnym rankiem 29 października 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Zawichoście.
Żołnierze niemieccy pędzili Żydów pieszo do stacji kolejowej w Dwikozach, a następnie wywozili pociągami do Obozu Zagłady w Bełżcu.
Z ponad 2 600 mieszkańców Zawichostu pochodzenia żydowskiego przeżyło zaledwie 9 osób…