Odbiór wyremontowanych odcinków dróg powiatowych w miejscowościach Czyżów Szlachecki i Czyżów Plebański

3Herb Zawichostu
3Herb Zawichostu

Koszty inwestycji zostały w 80% dofinansowane ze środków rządowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych, w 10% przez Powiat Sandomierski i w 10% przez Miasto i Gminę Zawichost. Dziękuję Radnym Rady Miejskiej za jednogłośne wsparcie inwestycji