Informacja wyborcza

lo
lo

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Burmistrz Zawichostu informuje, że do 13 września 2019r. codziennie od poniedziałku do piątkuw godzinach pracy  Urzędu Miasta i Gminy Zawichost   od godz. 7.00 do godz. 15.00  w pokoju nr 6 odbywa się przyjmowanie  zgłoszeń  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Strona informacyjna www.bip.zawichost.pl>>>