Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi dojazdowej do pól w Kolecinie

155
155

Gmina Zawichost otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi dojazdowej do pól w Kolecinie.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ma na celu poprawę stanu dróg i ułatwienie pracy rolnikom, którzy często wykorzystują nowoczesny sprzęt, wymagający odpowiednich nawierzchni dróg.