Nowe nawierzchnie, poszerzone jezdnie. Wszystko za sprawą rządowego wsparcia – Radio Kielce

Nowy projekt 2
Nowy projekt 2

Z udziałem wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, w gminie Zawichost dokonano dzisiaj odbioru 5 przebudowanych odcinków dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy. Koszt prac wyniósł ponad 760 tysięcy złotych. Większość pieniędzy na ten cel pochodziła z rządowego programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Więcej na stronia Radia Kielce >>>