KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

zboże
zboże

Zgodnie z ósmym raportem dotyczącym monitoringu suszy ogłoszonym w dniu 02.08.2019r. przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie Miasta i Gminy Zawichost dotyczy:

1.   gleb kategorii I (bardzo podatna na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty – dotyczyć może   klas V i VI) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniaki, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe,   krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

2.  gleb kategorii II (podatna na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty – dotyczyć może klas IVb i IVa, IIIb) następujących upraw: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. W związku z powyższym informujemy rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o możliwości składania do Urzędu Miasta i Gminy w Zawichost (pokój nr 17) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie od dn. 09 sierpnia 2019r. do dn. 19 sierpnia 2019r.


Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć E-wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z § 5 punkt 2 Zarzadzania nr 72/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku Komisja Gminna dokonuje szacowania szkód i sporządza indywidualne protokoły od wschodu do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy (tj. uprawy, w których będą szacowane szkody muszą być na gruncie).

Załączniki do pobrania>>>

1.WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE.

2. INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH

3. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD

Katarzyna Kondziołka

  Burmistrz Zawichostu