Projekt Fundacja Orlen

8 3
8 3

W maju 2019 roku Kółko Rolnicze w Wygodzie zakończyło realizację projektu „Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze”, który został sfinansowany ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” w ramach I edycji programu grantowego „Moje miejsce Na Ziemi”.

W ramach projektu mieszkańcy Wygody wspólnymi siłami przygotowali teren, zakupili ogrodzenie a następnie w ramach prac społecznych we własnym zakresie zamontowali słupki i panele ogrodzeniowe wzdłuż dwóch dróg powiatowych, bramę wjazdową, oraz dwie furtki. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo jedna furtka jest obok bramy, natomiast druga znajduje się na końcu ogrodzenia, od strony zabudowań.

Ostatnim etapem w realizacji zadania był montaż tablicy promocyjnej, która informuje w ramach jakiego projektu wykonano ogrodzenie.

Dzięki wykonanemu ogrodzeniu dzieci przebywające na terenie rekreacyjnym w Wygodzie nie wybiegną z placu bezpośrednio na drogę, tylko chcąc wyjść mogą to zrobić jedynie w wyznaczonych miejscach.

Zarząd Kółka Rolniczego w Wygodzie wyraża serdeczne podziękowania Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” za przyznanie grantu a mieszkańcom Wygody za aktywny udział w pracach społecznych przy realizacji projektu.