Informacja dla mieszkańców Gminy Zawichost

gaz
gaz

Polska Spółka Gazownicza sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Kielcach informuje, że pierwszym krokiem do przeprowadzenia analizy możliwości doprowadzenia sieci gazowej do nowych terenów jest badanie ankietowe.
W oparciu o złożone ankiety przed gazyfikacyjne sporządzane są analizy techniczne oraz ekonomiczne, których wyniki pozwalają zająć stanowisko Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
Następnie organizowane będą  spotkania z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazowniczej i mieszkańców, celem przedstawienia informacji i warunków  o sposobie realizacji  inwestycji.
Wzór ankiety dostępny jest u sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy mieszczącej się przy ulicy Żeromskiego 50 w  Zawichoście  pok.nr.17.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie jej w sekretariacie urzędu pokój nr 10 do dnia 30.08.2019r.

Druk ankiety przedgazyfikacyjnej do pobrania>>>