Nowy projekt 6
News

Nasi dzielni strażacy ruszają na pomoc!

W dniu 29.06.2019 roku, Jednostki OSP Zawichost oraz OSP Dziurów, będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym będą brały charytatywny udział przy usuwaniu skutków powodzi (ulewnego deszczu) w miejscowości Wierzchowiska II woj.Lubelskie. OSP Zawichost – 1 samochód […]