XX TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI EKOTECH

New Project 13 1
New Project 13 1

W dniach od 27 lutego do 1 marca odbywały się targi EKOTECH zrzeszające branżowych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dające im możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Wydarzeniu towarzyszyły także targi ENEX/ ENEX Nowa Energia, które poświęcone były energii i nowym źródłom jej pozyskiwania oraz Green City EXPO – wydarzenie skierowane do architektów zieleni miejskiej i firm produkujących elementy małej urbanistyki.

Na jubileuszowych już 20 targach nie mogło zabraknąć przedstawicieli Gminy Zawichost. Na targach można było zdobyć praktyczną  wiedzę w pozyskiwaniu funduszy , na licznych wykładach  np. prelegenta Jarosław Roliński, NFOŚiGW – Możliwości finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW.

Międzynarodowy charakter targów pozwolił na czerpaniu doświadczeń oraz zastosowanych rozwiązań od przedstawicieli ochrony środowiska z krajów Unii  Europejskiej.

Targi to również liczne grono polskich wiodących firm.

Jedną z ciekawszych innowacji przedstawiła firma VIVO z Kielc produkt o nazwie WOOTEX, RETEXTIL czyli kompozyt tekstylny, który łączy w sobie najlepsze właściwości tworzyw sztucznych i drewna.

Produkt cieszy się uznaniem w takich krajach jak Holandia czy Dania.

Stare, nikomu nie potrzebne ubrania po przetworzeniu mogą nam posłużyć  w przyszłości do wykonania ławki w parku czy stolika w ogrodzie, donic lub palet. Atuty produkty oraz innowacyjność przedstawiła nam Koordynator Projektu Wootex Pani Ewa Półchłopek. 

Targi to liczne grono firm zajmujące się produkcją urządzeń do pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł, odbyły się również zawody instalatorów owych urządzeń.

Nie mogło zabraknąć na targach maszyn które zapewniają czystość naszego otoczenia.

Kto wie może już niebawem taka maszyna będzie przemierzać ulice Gminy Zawichost.  

Podsumowując 20 jubileuszowe Targi były pełne rozwiązań, które w przyszłości dają nadziej na zachowanie czystego środowiska kolejnym pokoleniom.

Opracowała: Katarzyna Wolska

Foto: Katarzyna Wolska