W Zawichoście rozmawiano o przebudowie dróg wojewódzkich numer 777 i 755

21 1
21 1

Przebiegające przez gminę Zawichost, a wyznaczone do remontu odcinki nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich nr 777 i 755 mają ogromne znaczenie dla mieszkańców i kierowców, gdyż biegną przez Sandomierz w kierunku Lublina i Kielce.

Na kompleksowy remont drogi mieszkańcy i kierowcy czekali od wielu lat.

Przebiegające przez gminę Zawichost, a wyznaczone do remontu odcinki nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich nr 777 i 755 mają ogromne znaczenie dla mieszkańców i kierowców, gdyż biegną przez Sandomierz w kierunku Lublina i Kielce.