Uroczystości upamiętniające 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Sandomierzu i Zawichoście – ECHODNIA

3Herb Zawichostu
3Herb Zawichostu

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Zawichost 

w okresie 2018/2019 prowadzi:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

tel.: 15/8364634

        Informujemy mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywa się wg ustalonych standardów. Przyjmuje się, iż łączny czas jednokrotnego odśnieżania wszystkich dróg wynosi ok. 10 godz. Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Telefon do Urzędu Gminy w Zawichoście – 158364115

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY Zawichost

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zawichost odpowiada

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

Samborzec 199, 27-650 Samborzec

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować pod następujące nr telefonów:

tel.: 15/8320406, 604643519

Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Zawichost odpowiada:

Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach,

Obwód Dróg Wojewódzkich w Ćmielowie

Jastków 5

27-440 Ćmielów

Telefon zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: 726870102

Poniżej przedstawiamy mapę z oznaczeniem dróg, które przebiegają przez teren naszej gminy.

MAPA DO POBRANIA>>>