Kurs Chemizacyjny

ice screenshot 20200401 195015
ice screenshot 20200401 195015
News zdjęcie id 426

ŚODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu
Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu
organizuje

Kurs Chemizacyjny

który odbędzie się 22 stycznia 2019 r. o godz. 9:00
w Szkole Podstawowej w Czyżowie

Należy zabrać ze sobą:

  • numer PESEL,
  • dowód osobisty.

Odpłatność za szkolenie wynosi 70 zł.

Kursy chemizacyjne są ważne 5 lat od daty wydania zaświadczenia i są one potrzebne przy nabywaniu i stosowaniu środków ochrony roślin w gospodarstwie rolnym oraz przy pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.

Kontakt pod numerem telefonu 692 134 390.